Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά

Στα πλαίσια του προγράμματος “Επαναχρησιμοποίηση παλιών υλικών” και με αφορμή το μάθημα της Μελέτης “Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς”, οι μαθητές της Γ΄τάξης κατασκεύασαν αυτοκίνητα με παλιά ανακυκλώσιμα υλικά.

20180213_123953  20180214_121609