Ενημερωτικό Δελτίο – Έλεγχοι Προόδου

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των ελέγχων προόδου θα πραγματοποιηθεί στις 15.12.2021, ημέρα Τετάρτη όπου οι έλεγχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο (Φ7/151476/Δ1) ΦΕΚ5439/2021, θα επιδοθούν στους/στις μαθήτριες σε εσώκλειστο φάκελo.

Ήδη από σήμερα 14.12.2021 για τους/τις μαθητές/τριες των Α’ & Β’ τάξεων έχει ξεκινήσει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.