Πόσο καλά γνωρίζεις τις λέξεις του υπολογιστή

σταυρόλεξο

Συμπληρωσε το σταυρόλεξο πατώντας πάνω σε κάθε αριθμό και συμπληρώνοντας τη λέξη με κεφαλαία αφου διαβάσεις τον ορισμό.
      1       
           
           
           
           
 2   3           
           
           
4             
           
           
 5            
           
       6      
  7