Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-2024

α/αΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Π.Ε.)/
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ( Α.Υ.)  /
ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ   (Π.Θ.)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΑΞΗ/  ΤΜΗΜΑΑΡ.ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ έως δύο (2) εκπαιδευτικοί
1Αγωγής ΥγείαςΔ. Σχ. Νέας ΣάνταςΑναγνωρίζω και διαχειρίζομαι τα συναισθήματα μουΔ΄11Παραστατίδου Ησαΐα – ΠΕ 70 
2Περιβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΔ. Σχ. Νέας ΣάνταςΔάσος και κλιματική αλλαγήΕ΄11Βλασίου Καλλιόπη –               ΠΕ 70 
3Πολιτιστικών ΘεμάτωνΔ. Σχ. Νέας ΣάνταςΗ ιστορία του κινηματογράφου για παιδιά  ΣΤ΄112Τσιτσίμης Ιωάννης 
4Περιβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΔ. Σχ. Νέας ΣάνταςΔιαχείριση απορριμμάτων – Σχολικά απορρίμματαΣΤ΄112Αμοιρίδης Βασίλειος – ΠΕ11Τσιτσίμης Ιωάννης  ΠΕ70 – Παπαγεωργίου Αντώνιος  ΠΕ11
5Πολιτιστικών ΘεμάτωνΔ. Σχ. Νέας Σάντας  Δημιουργία Εφημερίδας  ΣΤ΄212Τσάμης Αχιλλέας  – ΠΕ 70Κολλιοπούλου Αγγελική – ΠΕ71