Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

Ο εσωτερικός κανονισμός του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας για το σχολικό έτος 2022-2023 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις νομοθεσίας και τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της χώρας.

Παρακαλούνται τα μέλη της σχολικής κοινότητας να τον μελετήσουν προσεκτικά για τη ορθή τήρηση του.