Δραστηριότητες με το ρομποτάκι Μέλισσα (Bee-bot) (Α, Β τάξεις)

Κάναμε ασκήσεις προγραμματισμού με τη μέλισσα. Μάθαμε να δίνουμε εντολές και η μέλισσα να τις ακολουθεί.

Εφαρμόσαμε τις γνώσεις μας στο ρομποτάκι μελισσούλα (Bee-bot). Κατευθύναμε το ρομποτάκι σε μια πίστα με πλανήτες. Με τις εντολές μας η μελισσούλα ταξίδευε σε πλανήτες και απέφευγε εμπόδια.