Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Οι μαθητές-τριες της Δ΄τάξης υλοποίησαν στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων τέσσερα προγράμματα που ενίσχυσαν τη συνδυαστική γνώση με βιωματικό και συνεργατικό τρόπο δίνοντας έμφαση σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες, όπως π.χ. κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας, εικαστικές δημιουργίες.

Code week – tech

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄τάξης μετά την ενασχόληση τους με τον προγραμματισμό χωρίς τεχνολογία συμμετείχαν σε δραστηριότητες προγραμματισμού με τη χρήση του υπολογιστή.

CODEWEEK – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄τάξης συμμετέχοντας στην εβδομάδα προγραμματισμού EUROPE CODE WEEK 2022 εφάρμοσαν το παιχνίδι CodyRoby προσαρμοσμένο στην αυλή του σχολείου με τίτλο CodyRoby at the Olympics και με στόχο να εξοικειωθούν με τις βασικές μορφές του προγραμματισμού μέσα από το παιχνίδι.