ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016. Για τις εγγραφές θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά – έγγραφα στη σχολική μονάδα κατόπιν ραντεβού

α. Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από Δημοτικό Σχολείο)

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (προσκομίζεται από τον Γονέα ή  Κηδεμόνα)

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίνεται από το Δημοτικό Σχολείο, συμπληρώνεται και προσκομίζεται από τον Γονέα ή Κηδεμόνα)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.  (προσκομίζεται από τον Γονέα ή  Κηδεμόνα)

 ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (προσκομίζεται από τον Γονέα ή  Κηδεμόνα) και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο) για την εγγραφή στο Δημοτικό

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο μας κάθε χρόνο υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Mέσα από διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, πολλές από τις δράσεις αυτές συνδέουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης στο μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων δημιούργησαν αφίσα διαφήμισης της δράσης “Επαναχρησιμοποίηση ποδηλάτων, πατινιών και roller” με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών/τριών των σχολείων του Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού σε θέματα επαναχρησιμοποίησης αντικείμενων αλλά και με στόχο τα ποδήλατα, πατίνια και roller που θα αποκτηθούν, να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – 2022

Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας του ασφαλούς διαδικτύου οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Ε΄& Στ΄ συμμετείχαν σε πρόγραμμα ενημέρωσης 2 ωρών με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς και θετικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Υπεύθυνος προγράμματος: Ραφαηλίδης Παναγιώτης

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Οι μαθητές /τριες της Στ΄τάξης στο πλαίσιο της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο Θεματικό Διαπεριφερειακό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, παρακολούθησαν την διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο για παιδιά», που θα πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:15 μ.μ.


Δημιουργική απασχόληση μαθητών/τριών

Γ΄ τάξη – Ιανουάριος 2022

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης δημιούργησαν μια πρωτότυπη ιστορία με 9 κύβους. Επισκέφτηκαν την βιβλιοθήκη του σχολείου προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη σαβάνα και να πάρουν ιδέες. Εργάστηκαν ομαδικά και έγραψαν την ιστορία από κοινού.

Υπεύθυνη προγράμματος: Αρβανιτίδου Μαρία