Ανακοίνωση – Αγιασμός

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για τη Νέα Σχολική Χρονιά 2018-2019

θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

στον αύλειο  χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Θα ακολουθήσει γνωριμία των μαθητών με τους

εκπαιδευτικούς καθώς και ενημέρωση των γονέων από τον Διευθυντή του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων.