Ευχαριστίες στην Alfabank και στον κ.Τουμπέλη

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε βαθύτατες ευχαριστίες στη Δ/νση της Τράπεζας Alfabank Κιλκίς, που ενίσχυσε με τη δωρεά της τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Πληροφορικής με την προσφορά ενός Η/Υ.

Ευχαριστούμε επίσης τους κυρίους Αστέριο και Αναστάσιο Τουμπέλη καθώς και τους υιούς αυτών για την ενίσχυση του εργαστηρίου πληροφορικής με αναλώσιμα είδη και του εξοπλισμού του Σχολείου με την αγορά μιας τηλεφωνικής συσκευής.