Ποδηλατικοί Αγώνες

Στα πλαίσια του προγράμματος “Το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας ως μέσο άθλησης και ψυχαγωγίας”, μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου συμμετείχαν στους ποδηλατικούς αγώνες που διοργανώθηκαν από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

ΠΟΔ 1  ΠΟΔ 2

ΠΟΔ 3

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Στις 9 Φεβρουαρίου, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, έγινε ενημέρωση στους μαθητές των Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Στόχος της ενημέρωσης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την χρήση του διαδικτύου και να μάθουν κανόνες που συμβάλλουν στην ασφαλή πλοήγηση.

Ασφαλεια1  Αφ2

Αφ3