Ευρώπη και πράσινη ενέργεια

Στα πλαίσια του προγράμματος “ Ευρώπη, η ήπειρός μας” και με αφορμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μελέτησαν στη Φυσική, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης αναζήτησαν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος της Ευρώπης και κατασκεύασαν μια μακέτα ενεργειακής κατοικίας.