Ενημερωτικό δελτίο – Επικαιροποίηση Στοιχείων Επικοινωνίας.

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της  μεταξύ μας  επικοινωνίας, παρακαλείσθε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας: 

 mail@dim-n-santas.kil.sch.gr    

ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όπου θα αναφέρονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο Γονέα – Κηδεμόνα: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (Email):

Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας:

Τάξη:  

________________________________________________________

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας