Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Στις 9 Φεβρουαρίου, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, έγινε ενημέρωση στους μαθητές των Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Στόχος της ενημέρωσης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την χρήση του διαδικτύου και να μάθουν κανόνες που συμβάλλουν στην ασφαλή πλοήγηση.

Ασφαλεια1  Αφ2

Αφ3