“Κάνω φίλους” Β΄ τάξη

Οι μαθητές της Β΄ τάξης στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας “Γνωρίζω τον εαυτό μου-Κάνω φίλους”  αντάλλαξαν κάρτες με το φίλο τους όπου έγραψαν ένα μήνυμα γι’ αυτόν, φαντάστηκαν και ζωγράφισαν τα χωριά της φιλίας, σκέφτηκαν και έγραψαν τι κάνουν οι καλοί φίλοι. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και η ανάπτυξη και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

20160226_121918  20160226_121948

20160216_110354    20160225_120911