Ενημερωτικό Δελτίο

Αγαπητοί  Γονείς & Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου θα υλοποιηθεί  διδακτική – εκπαιδευτική επίσκεψη την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016  για τις τάξεις Δ΄- Ε?- ΣΤ΄  και  την Τρίτη  24 Οκτωβρίου 2016 για τις τάξεις Α΄- Β΄- Γ΄ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή               Θεσσαλονίκης. Κόστος επίσκεψης και μεταφοράς για κάθε μαθητή,  9  ευρώ.                                 Το Ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει  κανονικά.