Επαναλειτουργία Σχολικής Μονάδας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας της σχολικής μονάδας σας ενημερώνουμε ότι όλα τα τμήματα εκτός της Ε΄ τάξης θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα 

Α΄τάξη

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  1 – από Διαμαντέας ως και Λάμπρου – ΔΕΥΤΕΡΑ /ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΟΤΜΉΜΑ  2 – από Παπαπολυκάρπου ως και Υζαι – ΤΡΙΤΗ /ΠΕΜΠΤΗ

Β΄τάξη

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  1 – από Αθανασιάδου ως και Παλαιόπουλος  – ΔΕΥΤΕΡΑ /ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΟΤΜΉΜΑ  2 – από Παπαδήμας ως και Φιλίππου – ΤΡΙΤΗ /ΠΕΜΠΤΗ

Γ΄τάξη

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  1 – από Ανδρούλακη ως και Μαγδαλιανίδου  – ΔΕΥΤΕΡΑ /ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΟΤΜΉΜΑ  2 – από Παναγιώτιδης ως και Χωλίδης – ΤΡΙΤΗ /ΠΕΜΠΤΗ

Δ΄τάξη

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  1 – από Αμαραντίδης ως και Μαγδαλιανίδου  – ΔΕΥΤΕΡΑ /ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  2 – από Παπαδημητρίου ως και Χαλβατζόπουλος – ΤΡΙΤΗ /ΠΕΜΠΤΗ

Στ΄τάξη

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  1 – από Αμπλότια ως και Παρασκευόπουλος – ΔΕΥΤΕΡΑ /ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΟΤΜΉΜΑ  2 – από Παράσχου ως και Φουντουκίδης – ΤΡΙΤΗ /ΠΕΜΠΤΗ

Την επόμενη εβδομάδα  8  ως 12  Ιουνίου 2020 οι υποομάδες θα αλλάξουν ημέρες 

δηλαδή 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ  1 –  ΤΡΙΤΗ /ΠΕΜΠΤΗ      

ΥΠΟΤΜΉΜΑ  2 –  ΔΕΥΤΕΡΑ /ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ