Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test)    οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα δύο (2) φορές ανά    σχολική εβδομάδα, τη Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε διπλό κλικ παρακάτω

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ COVID