Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σχολείου μας με τα Δημοτικά Σχολεία του Γαλλικού κα του Καμπάνη διεξήχθη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολείων με θέμα “Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην πρόληψη των διακρίσεων, του αποκλεισμού και του εκφοβισμού για θέματα σεξουαλικής ταυτότητας στο σχολικό περιβάλλον» με εισηγήτρια την Εφροσύνη Γεωργακοπούλου ψυχολόγο του Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας, στις 17 Νοεμβρίου 2022