Ενημέρωση για κανόνες υγιεινής

Στο σχολείο μας έγινε ενημέρωση των μαθητών-τριών για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούν στη ζωή τους. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από την σχολική μας νοσηλεύτρια κ. Φωτεινή Φέλλια. Τα παιδιά έμαθαν τον σωστό τρόπο πλυσίματος των χεριών και αντιλήφθηκαν τη σημασία του στην καθημερινότητά τους.