Δικαιολογητικά για τη μετακίνηση μαθητών

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, όσοι μαθητές/τριες είχαν δικαίωμα μεταφοράς στους μήνες (Οκτώβριο – Νοέμβριο) δικαιούνται οικονομική αποζημίωση διότι μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα (για τα αδέλφια θεωρείτε πως εκτελείται ένα δρομολόγιο).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οικονομική αποζημίωση των δικαιούχων γονέων που μεταφέρουν τα παιδιά τους με ίδια μέσα είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση του γονέα προς το σχολείο φοίτησης 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Φωτοτυπία Ταυτότητας

4. Η Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη στα ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής ή εκτυπωμένη από το GOV.GR

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, στην οποία να φαίνεται το όνομα του δικαιούχου γονέα και ο ΙΒΑΝ (κατά προτίμηση Τράπεζας Πειραιώς γιατί οι άλλες τράπεζες ενδεχομένως να χρεώνουν με έξοδα εμβάσματος).

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατο έντυπο λογαριαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης κτλ)

7. Βεβαίωση ΑΦΜ

Παρακαλούμε για άμεση κατάθεση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραπάνω επισημάνσεις το αργότερο έως τις 20/12/2023.