Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Οικολογικά σχολεία

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του μηνύματος επικοινωνίας με στόχο την επικοινωνία της δράσης του σχολείου μας σχετικά με την ανακύκλωση.