Ανακυκλώστε μαζί μας!!!

Σας γνωστοποιούμε την δυνατότητα ανακύκλωσης στη σχολική μας μονάδα των παρακάτω υλικών

IMG_20240412_075206