ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα οικολογικά σχολεία που αποτελεί διεθνές δίκτυο με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Το σχολείο μας οργάνωσε δράσεις όπως ανακύκλωση υλικών (πλαστικά μπουκάλια, χαρτί, καπάκια, μπαταρίες, τόνερς, λαμπτήρες) αλλά και επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων(ποδηλάτων)με στόχο να καλλιεργήσει την οικολογική συνείδηση των παιδιών. Οι ενέργειες συνοψίστηκαν σε έναν οικοκώδικα που σκοπό έχει να ενημερώνει τους νέους μαθητές/τριες για τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο σχολείο με στόχο την αειφόρο οικολογική συμπεριφορά.

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης δημοσίευσαν τα άρθρα τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου μας και την κλιματική αλλαγή στη σχολική ψηφιακή εφημερίδα. Διαβάστε τα άρθρα τους στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://schoolpress.sch.gr/dsnsanta/