Μουσικο-αθλητικές εκδηλώσεις

Στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποιήθηκαν μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις με συμμετοχή των μαθητών-τριών του σχολείου μας.

Μ Α  Μ Α  Βιβλιο

Μ Α 1  Μ Α 2

Μ Α  4 χέρια