ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Κατασκευές από την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων της ΣΤ΄ τάξης.