Σχολικά Γεύματα

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας γνωστοποιούμε ότι από τις 14.12.2021 ξεκίνησε στο σχολείο μας το πρόγραμμα σχολικά γεύματα. Παρακαλούμε, αν προέκυψε κάποιο θέμα σχετικά με αλλεργία σε τρόφιμα σε κάποιον/α μαθητή/τρια, να ενημερώσετε άμεσα τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας.

Επίσης μπορείτε να δείτε ξανά το μενού του μήνα στον παρακάτω σύνδεσμο

Ενημερωτικό Δελτίο – Έλεγχοι Προόδου

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των ελέγχων προόδου θα πραγματοποιηθεί στις 15.12.2021, ημέρα Τετάρτη όπου οι έλεγχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο (Φ7/151476/Δ1) ΦΕΚ5439/2021, θα επιδοθούν στους/στις μαθήτριες σε εσώκλειστο φάκελo.

Ήδη από σήμερα 14.12.2021 για τους/τις μαθητές/τριες των Α’ & Β’ τάξεων έχει ξεκινήσει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.