Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων μέσα στους στόχους τους εμπεριέχουν την απόκτηση των δεξιοτήτων του 21ου μέσα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής μάθησης (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον). Στη λογική αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία (tablet – internet) ως νέοι δημοσιογράφοι ετοίμασαν άρθρα για την εφημερίδα τους.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Ο εαυτός μου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ” Ο εαυτός μου” μέσα από ενεργητικές και βιωματικές δραστηριότητες.

Ενεργοποίηση: Τα παιδιά κινούνται στον χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες: «Κινηθείτε σαν να είστε νήπιο και μόλις περπατήσατε», «Κινηθείτε σαν βρέφη που αρκουδίζουν», «Κινηθείτε σαν ηλικιωμένοι», «Κινηθείτε σαν έφηβοι», «Κινηθείτε σαν παιδιά την ώρα του διαλείμματος»…

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Παίζουμε και μαθαίνουμε Παρέα Πάντα με βλέμμα θετικό!

Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+, με τίτλο, Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!, είναι προσανατολισμένο, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες (λεκτικές, καλλιτεχνικές, κινητικές κ.λπ.), στην καλλιέργεια και ενίσχυση του αλτρουισμού, της ενσυναίσθησης, της αισιοδοξίας, του χιούμορ, της δημιουργικότητας, της έκφρασης συναισθήματος, της ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτεπίγνωσης και της υπευθυνότητας, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες, να γίνουν ακόμη πιο δεκτικοί/ες, στη δυνατότητα κατανόησης, συνύπαρξης, συνεργασίας και φιλίας, με τον/την άλλο/η, τον/την διαφορετικό/ή.

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Το σπίτι των παιδιών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το σπίτι των παιδιών» (Κέντρο Πρόληψης – Πυξίδα). Το εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού.
επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται με την παιδική επιθετικότητα και τον εκφοβισμό,
καθώς και την πρόληψη τους. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και
χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της
ηλικίας.

Ενδοσχολική επιμόρφωση – Εργαστήριο

Οι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ. συμμετείχαν στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εργαστήριο σχετικά με την αξιολόγηση και τον ατομικό φάκελο μαθητή στα Εργαστήρια Δεξιότητων στις 9/12/2021