Ενημέρωση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+Sport “A Whole-School Approach in Promoting Health-Enhancing Physical Activity (HEPA).

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενημερώθηκαν από τη συνάδελφο Μποπότα Όλγα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+Sport «A Whole-School Approach in Promoting Health-Enhancing Physical Activity (HEPA)» με σκοπό την ενθάρρυνση των μαθητών προς τη σωματική δραστηριότητα και τον υγιή τρόπο ζωής μέσα από μια ολιστική προσέγγιση στο Σχολείο.