Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Οι μαθητές-τριες της Δ΄ τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος έφτιαξαν τον δικό τους χάρτη της Ελλάδας με τα γεωγραφικά της διαμερίσματα και έτσι ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με την κατασκευή ενός χάρτη.

Τσίρκο όλοι μαζί

Οι μαθητές-τριες του σχολείου μας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διαδραστική παράσταση από την ομάδα Circus Camino  και ήρθαν σε επαφή με τέχνες θεάματος ( επιδείξεις δεξιοτεχνίας , ταχυδακτουλουργικές επιδείξεις, ξυλοπόδαροι).