Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Οι μαθητές-τριες της Δ΄ τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος έφτιαξαν τον δικό τους χάρτη της Ελλάδας με τα γεωγραφικά της διαμερίσματα και έτσι ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με την κατασκευή ενός χάρτη.