Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Οι μαθητές-τριες της Δ΄τάξης υλοποίησαν στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων τέσσερα προγράμματα που ενίσχυσαν τη συνδυαστική γνώση με βιωματικό και συνεργατικό τρόπο δίνοντας έμφαση σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες, όπως π.χ. κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας, εικαστικές δημιουργίες.

ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ ((Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς)

Το σχολείο μας συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ. Το συγκεκριμένο σύστημα επιδιώκει τη δημιουργία και διατήρηση θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της μαθησιακής και κοινωνικής επίδοσης όλων των μαθητών. Με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές διερευνήθηκε η εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος.