ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ (Σχολικό σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς)

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ και αυτή τη χρονιά δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι επιβράβευσης των μαθητών-τριών, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο όπως βραβεία, έπαινοι, καρτέλες επιβράβευσης, παράσημα καλής συμπεριφοράς κ.α.

Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου

Η Δ΄τάξη υλοποίησε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ¨Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου¨. Στο πλαίσιο αυτό συνδέσαμε συναισθήματα με ζωγραφικούς πίνακες και αποτυπώσαμε με δικό μας τρόπο διάφορα συναισθήματα στο έργο ¨Κραυγή¨ του Έντβαρτ Μουνκ.

Δραστηριότητες με το ρομποτάκι Μέλισσα (Bee-bot) (Α, Β τάξεις)

Κάναμε ασκήσεις προγραμματισμού με τη μέλισσα. Μάθαμε να δίνουμε εντολές και η μέλισσα να τις ακολουθεί.

Εφαρμόσαμε τις γνώσεις μας στο ρομποτάκι μελισσούλα (Bee-bot). Κατευθύναμε το ρομποτάκι σε μια πίστα με πλανήτες. Με τις εντολές μας η μελισσούλα ταξίδευε σε πλανήτες και απέφευγε εμπόδια.