Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Πολλές παιδαγωγικές έρευνες έχουν δείξει ότι η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο  αγχώνει και φοβίζει τα παιδιά.  Στο Σχολείο μας οργανώνεται ειδικό πρόγραμμα χάρη στο οποίο οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού  έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους καθηγητές του Γυμνασίου και να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Γυμνασίου και τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών.