Ενημερωτικό Δελτίο – Επείγον

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

όσοι έχετε  κάνει εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών σας στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και έχετε αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης παρακαλείσθε άμεσα να επισκεφθείτε την  ηλεκτρονική σχολική τάξη  https://eclass.sch.gr/ 

και να κάνετε εγγραφή πατώντας πάνω 

μπαίνετε στο λογαριασμό σας και πατώντας στο μαθήματα  (στο μενού)  θα σας βάλει στα μαθήματα του σχολείου.  Επιλέξτε  (κάνοντας κλικ) το μάθημα της τάξης σας ή  τα μαθήματα  και κάνετε  εγγραφή.

Αμέσως μετά στείλτε email στη δασκάλα της τάξης ότι έχετε επισκεφθεί την ψηφιακή τάξη (eclass)  ή ότι έχετε κάνει εγγραφή στο μάθημα της π.χ Ά ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ

Οι Γονείς και Κηδεμόνες που δεν έχουν προβεί στην απόκτηση κωδικών από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα στην διεύθυνση  https://register.sch.gr/students/   και κατόπιν να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.