Α΄τάξη_Μαθηματικά_4

Καλημέρα παιδιά μου!

Ας λύσουμε λίγα ακόμη προβληματάκια Πρόσθεσης!

Κάντε κλικ για την εργασία σας!

Α ΤΑΞΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_4η

Το μάθημα υπάρχει και στην ηλεκτρονική μας τάξη

 μαζί με διαδραστικά παιχνίδια!

  https://eclass.sch.gr/courses/9260098110/