ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες ,

Η συνδρομή σας για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε αυτές τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες καταστάσεις είναι καταλυτική όσον αφορά στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους μαθητές και τις  μαθήτριές μας. Παρακαλούμε σε αυτό το πλαίσιο τόσο εσείς, όσο και τα παιδιά σας να ελέγχετε τα email σας και να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου.

Με στόχο την καλύτερη συνεργασία και υλοποίηση των δράσεων σάς παραθέτουμε παρακάτω τα εξής:

Α) Πρόγραμμα λειτουργίας σχολικής μονάδας

  • Αναρτήσεις δραστηριοτήτων ασύγχρονης εκπαίδευσης έως την Τρίτη 14-04-2020 με παράλληλες αναρτήσεις στην ψηφιακή τάξη eclass (https://eclass.sch.gr/)
  • Διάρκεια διακοπών Πάσχα από 15-04-2020 ως και 22-04-2020
  • Αναρτήσεις μαθημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης από Πέμπτη 23-04-2020 μόνο στην ηλεκτρονική τάξη eclass
  • Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής σύγχρονης εκπαίδευσης (δια ζώσης διδασκαλία μέσω υπολογιστή ή tablet ή κινητού  ή σταθερού τηλεφώνου) Δευτέρα 27-04-2020.

Β) Πρόγραμμα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου

  • Τρίτη 14/04/2020 οδηγίες για τα προσωπικά δεδομένα στη σύγχρονη διδασκαλία.
  • Τρίτη 21/04/2020 δηλώσεις μαθητών που  δεν μπορούν να συμμετέχουν στη σύγχρονη διδασκαλία.
  •  Τετάρτη 22/04/2020 οδηγίες χρήσης για την είσοδο μαθητών στην πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας

Να είστε καλά!

Ο Σύλλογος Διδασκόντων.