ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά

από σήμερα επανερχόμαστε στα μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής τάξης eclass, https://eclass.sch.gr/ ήδη έχουν αναρτηθεί νέες δραστηριότητες. 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 θα ξεκινήσουν δια ζώσης μαθήματα.

Δηλαδή καθημερινά θα έχετε επαφή με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μέσω του υπολογιστή. 

Για τους τρόπους σύνδεσης στην εικονική τάξη (cisco webex) θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Για αυτό καθημερινά θα πρέπει να επισκέπτεστε  την ιστοσελίδα του σχολείου και τα να βλέπετε τα email σας τόσο εσείς όσο και οι γονείς σας.