Επιλογή Β΄ Ξένης Γλώσσας για τους μαθητές της Δ΄ τάξης

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Η  επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας για τους μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης, οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ τάξη, θα γίνει με δήλωση σας, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στη Δ/νση του Σχολείου το αργότερο μέχρι την 5 Ιουνίου 2020

Οι γλώσσες προτίμησης είναι η Γαλλική και η Γερμανική.

Δείτε  την  Υπεύθυνη-Δήλωση-Γονέα-Β΄ξένη-γλώσσα