ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Π.Σ.Δ.

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

            Παρακαλούνται οι  γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της  Α’ τάξης και όποιων μαθητών / τριών δεν έχουν λογαριασμό στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο σύνδεσμο   https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

  • Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.
  • Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.
  • Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών  των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δε γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή  μπορούν να επικοινωνούν (με email) με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν
  • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  • Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.
  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

 Email Σχολική Μονάδας: mail@dim-n-santas.kil.sch.gr