Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας γνωστοποιούμε ότι Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους, με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση:

– Εκπαιδευτική τηλεόραση: αμέσως από τη Δευτέρα το πρωί από τις 9 π.μ.  (ακολουθεί το πρόγραμμα σε επόμενη ανακοίνωση)

– Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 18-11-2020. Το Πρόγραμμα της ΕξΑΕ θα κοινοποιηθεί στα email των γονέων από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων.

Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας με το σχολείο να χρησιμοποιείτε το email mail@dim-n-santas.kil.sch.gr