Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης  Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας
Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Portfolio
3, 8 & 9  Δεκεμβρίου 2021
Παρασκευή  03 Δεκεμβρίου 2021 – 17:30 – 19:30 μ.μ. https://minedu-primary2.webex.com/meet/vasamoirid
Επιμέρους ενότητες.
Φιλοσοφία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Δεξιότητες που καλλιεργούνται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Μοντέλο Διερευνητικής Μάθησης
  Sir Ken Robinson – Το σχολείο που σκοτώνει τη δημιουργικότητα (video)  
Αυθεντική Μάθηση  – Μέθοδοι αξιολόγησης – Portfolio
Τετάρτη  08 Δεκεμβρίου 2021 – Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας12:40 – 13:15 μ.μ
Δειγματική διδασκαλία – Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών Ε΄τάξης – (Επιμορφωτική δράση με τη μορφή της Ετεροπαρατήρησης)
Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 – Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας – 13:15 – 14:15μ.μ.
Εργαστήριο (Γραφικοί οργανωτές  – Φύλλα αυτό/ετεροαξιολόγησης)