Εργαστήριο Δεξιοτήτων – Χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης ενημερώνονται για το πως μπορούν να διαχειρίζονται τα χρήματα, να τα ξοδεύουν συνετά και να αποταμιεύουν κάποια από αυτά.