Ενδοσχολική επιμόρφωση & ΤΠΕ.

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης υλοποιήθηκε σεμινάριο σχετικά με τα εργαλεία πολυμεσικού υλικού και την λειτουργία της Ιστοσελίδας του σχολείου (wordpress).

Η επιμόρφωση έγινε στο εργαστήριο της πληροφορικής με εισηγητή τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη – Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας από της 13:30 μ.μ. – 14:30 μ.μ. στις 12 και 13 Απριλίου 2022