Ενδοσχολική Επιμόρφωση – ΤΠΕ

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης υλοποιήθηκε εργαστήριο και αναστοχασμός μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τη χρήση των εργαλείων πολυμεσικού υλικού και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με συντονίστρια την δασκάλα Βλασίου Καλλιόπη