Ενδοσχολική επιμόρφωση

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση από τη δασκάλα της Δ΄ τάξης Παραστατίδου Ησαΐα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (Προ.Θε.Συ)».