Γνωριμία με τον διαδραστικό πίνακα

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας ήρθαν σε επαφή με τον διαδραστικό πίνακα και τις βασικές του λειτουργίες(σύρσιμο, αφή-επιλογή, σχεδίαση) .Η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη . Προκάλεσε ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον. Η δημιουργία του παζλ της τάξης μας και της επίλυσής του με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας με θέμα τη φιλία, ενίσχυσε τη συνεργασία των μαθητών.