Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Οικολογικά Σχολεία

Οι μαθητές / τριες της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και στην ενότητα Περιβαλλοντική εκπαίδευση γνωρίζουν βιωματικά την έννοια της αποικοδόμησης των υλικών και κατά πόσο αυτή έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.

IMG_20231207_124954
IMG_20231207_125044
IMG_20231207_124940