Βιωαματική μάθηση – Στ τάξη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ 2 τάξης μαθαίνουν, ενεργούν και κατακτούν την γνώση βιωματικά στο μάθημα της Φυσικής