Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Στις 13 Οκτωβρίου 2016 και στο πλαίσιο της πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες.

11    1   3